Privacy Statement

Gallery Naakt gaat altijd zeer bewust en zorgzaam om met persoonlijke gegevens. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kunnen worden toevertrouwd.

Deze verklaring is van toepassing op alle geleverde producten en diensten van Gallery Naakt.

Gallery Naakt, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Gallery Naakt verwerkt persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Gallery Naakt van u heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Gallery Naakt in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: voorletter(s) en achternaam, geslacht, geboortedatum, bedrijfsnaam, adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode), telefoonnummer (mobiel of vast), E-mailadres en bankgegevens.

Verwerkt Gallery Naakt ook bijzondere persoonsgegevens?
Gallery Naakt verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom wij gegevens nodig hebben?
Als u bij Gallery Naakt informatie aanvraagt of een bestelling plaatst, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken de gegevens enkel en alleen voor de volgende doeleinden:

  • om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om goederen en diensten af te leveren;
  • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
  • gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Gallery Naakt bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Wij kunnen gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Gallery Naakt gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Gallery Naakt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy-statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Gallery Naakt zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.
Gallery Naakt verkoopt klantgegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.


In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte).
Gallery Naakt gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Het afmelden voor cookies kan door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om alle, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@gallerynaakt.nl

Beveiliging.
Gallery Naakt hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Ieder persoon die bij Gallery Naakt toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Gallery Naakt gebruik maakt van de diensten van derden, zal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, afspraken worden gemaakt omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy-rechten.
Een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens is mogelijk. In dit geval informeert Gallery Naakt hierover binnen 5 werkdagen. Dit verzoek is in te dienen via info@gallerynaakt.nl


Vragen.
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement, kunt u contact met ons opnemen, via ons mailadres: info@gallerynaakt.nl.

Dit privacy statement is opgesteld augustus 2020 door Gallery Naakt.

 

 

 Digitale kunst
 Afgedrukt in hoge kwaliteit
 Gelimiteerde oplage
 Genummerd & certificaat
 Op de mooiste materialen
 Met prachtige afwerking
  Speciaal voor jou gemaakt
  GRATIS VERZENDING 

               @gallerynaakt #gallerynaakt

      VOLG ONS OP
     SOCIAL MEDIA 

Volg #GalleryNaakt.nl op Instagram  GalleryNaakt
Volg #GalleryNaakt.nl op Facebook  GalleryNaakt

 

       Ontdek de collectie:  


Een vintage design wanddecoratie? Mid-Century Graphic Studio maakt abstracte en grafische kunst

Ontdek de galerie art print poster op aluminium mat wit gespoten voor een kunstwerk zonder reflectie.Ontdek de collectie artprint posters met glas-effect. Kunstwerk in mat of glossy finish met grote afmetingen en gelimiteerde oplage.
Ontdek de galerie artprint posters op canvas. Kunstwerk op canvas met grote afmetingen en gelimiteerde oplageGalerie art print poster op canvas in robuuste houten lijst. Kunstwerk op canvas met grote afmetingen en gelimiteerde oplage
Bestel in de galerie art print poster op 3D hout. Wanddecoratie van hout.Gelimiteerde oplage kunstwerken.Bestel in de galerie art print poster op mat wit papier met luxe lijst. Kunstwerk met grote afmeting en gelimiteerde oplage.
Bestel in de galerie art print poster op mat wit papier met passe-partout in luxe lijst. Kunstwerk met grote afmeting en gelimiteerde oplageBestel in de webshop een art print op dibond aluminium mat geborsteld. Een schitterend werk aan de muur.

© 2020 - 2024 GalleryNaakt.nl | De mooiste digitale kunstwerken voor je muur. Speciaal voor jou gemaakt. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel